Wikihouse -> thuis

Het heeft even geduurd, zoals te verwachten te veel nog te doen en te weinig tijd. Lees te weinig energie om media bij te houden. Veel kleine afwerk- en opruimklussen en wat me vooral heeft bezig gehouden is die enorme terp met zand. Tjonge wat was ik blij met hulp en al die stekjes, zaailingen, gedeelde plantjes en gevonden dwalers. Plus nog cadeautjes. Grasmatten gelegd en zelf nog groenten en bloemen gezaaid en vooral in den beginne heel veel zand/aarde verplaatst en opschietende braamstruiken met wortel en al uitgestoken. Hooien als de zon schijnt. Binnen moet nog het een en ander. Als dat verder af is (en klusdingen opgeruimd zijn) volgen foto’s van de binnenkant.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s